Tìm hiểu tính toán về thông số vỏ phù hợp

nhấp vào dấu x để đóng tab lại

×

Kiểm tra thông số vỏ tương đương

Khi muốn thay vỏ thông số khác, hay lên mâm cần chọn mâm vỏ khác... Khi ra hàng vỏ người ta sẽ đưa một số thông số . để biết chính xác có phù hợp không thì kiểm tra tại dây.

Nhập vào thông số vỏ của bạn ví dụ 215/55-R17

Nhập vào thông số vỏ cần kiểm tra ví dụ 235/45-R18

×

Gợi ý vỏ xe

Khi muốn thay vỏ mà không biết loại nào cũng kích cở cho phép. Hãy tra tại đây nhưng thông số phù hợp nhưng không chắc hãng vỏ có thông số này. đây chỉ là gợi ý để hỏi cửa hàng vỏ.

tính đường kính thông số vỏ nhập vào thông số vỏ của bạn ví dụ 215/55-R17

×

Thông tin, thông số bạn cần biết

Theo qui chuẩn 34:2017/BGTVT ở mục 2.2.2 có nói rằng đường Kính của mâm cả vỏ D phải nằm trong khoảng cho phép Dmin và Dmax được tính theo công thức ở dưới. Như vậy khi thay vỏ chỉ cần chọn vỏ sao cho D mới nằm trong khoảng cho phép của Dmin và Dmax zin trên xe là được…
2.2.2. Đường kính ngoài của lốp
2.2.2.1. Xác định đường kính ngoài của lốp theo công thức sau: D = d + 2H (2) trong đó:
- D: là đường kính ngoài tính bằng milimét;
- d: là ký hiệu đường kính danh nghĩa của vành tính bằng milimét;
- H: là chiều cao mặt cắt ngang tính bằng milimét và bằng S1 x 0,01 Ra. (3) trong đó:
+ S1: là chiều rộng danh nghĩa của mặt cắt ngang tính bằng milimét;
+ Ra: là tỷ lệ mặt cắt danh nghĩa.
Ví dụ về cách đọc kích cỡ lốp: lốp có ký hiệu kích cỡ là 205/75R17 thì:
S1 = 205 mm;
Ra = 75 (chiều cao mặt cắt lốp bằng 75% chiều rộng danh nghĩa của lốp);
R là ký hiệu lốp Radial;
17 là mã số đường kính của vành được sử dụng để lắp lốp tính bằng inch
Vậy d= 17x25.4 (đổi ra mm)
D=d+2(S1xRa/100) ;

Và theo 2.2.2.2 thì
2.2.2.2. Yêu cầu kỹ thuật đường kính ngoài của lốp:
Đường kính ngoài của lốp không được vượt ra ngoài các giá trị Dmin và Dmax xác định theo các công thức sau:
Dmin = d + (2H x a) (4)
Dmax = d + (2H x b) (5)
Với xe du lịch a=0.97 b=1.04