Ừ Thì độ xe

Discussion in 'Grandis -vẻ đẹp vượt thời gian' started by chopbu, Sep 12, 2018.


By chopbu on Sep 12, 2018 at 11:03 PM
  1. chopbu

    chopbu Administrator Staff Member

    đi ngon là một chuyện, phải chơi nữa... mà chơi thì tốn tiền... ai dà... thôi thì ai đạt 10 điểm thì cung chuẩn bị bán xe
    [​IMG]
     

Comments

Discussion in 'Grandis -vẻ đẹp vượt thời gian' started by chopbu, Sep 12, 2018.

Share This Page