Grandis vẻ đẹp vượt thời gian - hội mitsubishi grandis vietnam

Hội xe grandis, thông tin xe grandis, tìm hiểu mitsubishi grandis, mitsubishi grandis,Grandis vẻ đẹp vượt thời gian


Hôm nay em cũng đã đu đep theo bác titi73 đặt cho được màu vàng. Dù nó vàng của 2010 nhưng em cứ chơi luôn
Cái anten của em nó bục hết rồi, gỡ nó vở từng miếng. Nắng quá đây mà
[​IMG][​IMG]

Em tháo ra còn cái chân ở dưới thôi[​IMG]