chopbu's Recent Activity


 1. chopbu attached a file to the thread Offline Long Hải - kỹ niệm 4 năm và mừng ngày phụ nữ Việt Nam.

  [ATTACH]

  DSC_7115MGV_.jpg Oct 20, 2019 at 4:58 PM
 2. chopbu attached a file to the thread Offline Long Hải - kỹ niệm 4 năm và mừng ngày phụ nữ Việt Nam.

  [ATTACH]

  DSC_7116MGV_.jpg Oct 20, 2019 at 4:58 PM
 3. chopbu posted a new thread.

  Offline Long Hải - kỹ niệm 4 năm và mừng ngày phụ nữ Việt Nam

  Offline Long Hải - kỹ niệm 4 năm và mừng ngày phụ nữ Việt Nam cho hậu phương Grandiser offline 19/10 Thật sự chưa thấy phản hồi của mấy...

  DSC_7097MGV_.jpg DSC_7099MGV_.jpg DSC_7100MGV_.jpg DSC_7102MGV_.jpg DSC_7104MGV_.jpg DSC_7106MGV_.jpg DSC_7107MGV_.jpg DSC_7108MGV_.jpg DSC_7111MGV_.jpg DSC_7113MGV_.jpg

  Forum: Grandis -vẻ đẹp vượt thời gian

  Oct 20, 2019 at 4:57 PM